การตั้งศาลพระภูมิ , ศาลเจ้าที่ ต่างๆ ไม่ใช้การตั้งตามประเภณี หรือคิดอยากจะตั้งก็ตั้งได้เลยต้องตรวจสอบเรื่องของเจ้าที่ในที่ดินหรือในบ้านนั้นๆเสียก่อน การตั้งศาลเจ้าที่ ทุกประเภท ที่ถูกต้องต้องตรวจสอบเรื่องของเจ้าที่เสียก่อนว่าท่านเป็นใครและมีบุญบารมีมากน้อยเพียงไร ในวัฏสังขาร 31 เช่น ท่านอยู่ในชั้น พรหม หรือ เทวภูมิ ท่านอยู่ในสายของ องค์พิฆเนศ องค์พระพรหม พระชัยมงคล ตายาย เป็นต้น
 
เมื่อเรารู้ว่าท่านเป็นใคร ท่านอยู่ในภูมิใดในวัฏสังขาร 31 เราก็จะสามารถจัดสถานที่ให้ท่านได้สถิตย์อย่างถูกต้อง เช่น เป็นศาลของ องค์พระพรหม องค์พิฆเนศ พระชัยมงคล ตายาย หรือ ตี่จู๋เอี๊อะ หรือในบางบ้านอาจจะไม่ต้องตั้งศาลเจ้าที่เลยก็ได้ ถ้าท่านต้องการเพียงหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาเท่านั้น ก็ต้องทำตามความต้องการของท่านเจ้าที่องค์นั้นๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดเพื่อ ความเจริญรุ่งเรื่อง ความสำเร็จ มีโชคมีลาภ และยังทำให้ลูกหลานทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น ดีมีความสุขกันทั่วหน้า..คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
ชุดตั้งศาล
การตั้งศาลให้ถูกต้องจะเป็นมงคล กับเจ้าของกิจการนั้นๆ เจริญรุ่งเรือง ศาลจะหลังเล็กหรือใหญ่ จะขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเจ้าที่องค์นั้นๆ และเจ้าของที่นั้นๆด้วย
 
 
 
 

©2013 Tungsanprapoom. All rights reserved.